Lottekjoeller-events.webador.com

Book events med billedkunstner Lotte Kjøller
Book events with visual artist Lotte Kjoeller

Alle billederne her på siden er taget under en event i Kunsthal vARTe

Location: vARTe Exhibitionhall

Location: vARTe Exhibitionhall

Location: vARTe Exhibitionhall

Book events med billedkunstner Lotte Kjøller

Nu har I muligheden for at lære at tegne efter levende model på kun få timer. I kommer igennem alle grundteknikkerne, mens I tegner løs og opdager helt nye og kunstneriske sider af jer selv. En event er en aktivitet der ikke er for dyr for dig til at hyre en rigtig kunstner, og så kommer jeg til din fest eller arrangement og underholder jer eller I kommer til mit lokale.

 

Jeg tager som billedkunstner ud til arrangementer, polterabends, grupper o.lign med events. Disse events har elever med både med mænd og kvinder, både små og store hold, men det er ofte at samme køn tegner sammen - men det er ikke et krav. Du har stedet og jeg kommer med materialerne og modellen. Mit mål er at alle får en god oplevelse. Man behøver ikke at have tegnet før. I tegner og jeg underviser.

 

Stort lokale til eventen kan skaffes mod betaling:

Helt fantastisk smukt lokale med kunstnerisk historie på Frederiksgade 8 (som ses her til venstre) og med udsigt over Marmorkirken i København kan skaffes til events med Lotte Kjøller.

Egner sig ikke til gangbesværede.

Det koster 800 kr for 1 event.

2500 kr i depositum man får tilbage efter god opførsel i lokalet.

Personlig erfaring

2016-2021: Jeg arbejdede med events for Evendo.com i mange år.

 

Jeg har lavet events for mange, men mine kunder tæller bl.a

Køge Skitsesamling, Det Danske Håndboldslandshold http://www.dhf.dk/Landshold/dame-a-landsholdet, den danske modeskaber Henrik Vipskov: http://www.henrikvibskov.com/, Nivågaardsamlingen www.nivaagaard.dk, Arkitektskolen i København www.arkitektskolen.com, Kunsthal vARTe www.varte.dk og Fotograferne Barry Pringle fra Sydafrika http://www.barry-pringle.com/ og Esben Fog http://www.esben-fog.dk/ 

samt mange private fx polterabends til forskelligtartede opgaver.

Coronarestiktioner

Jeg og mine modeller vil være corona vaccinerede!

og vi kræver mindst corona pas for hver deltager til gengæld!

 

 - for at beskytte hinanden mest muligt!

Regler

Det er i orden at medbringe et glas vin til eleverne i gruppen men heller ikke mere, da det påvirker elevers evne til at tegne.

Ved polterabents lægges eventen derfor som den første på dagen. Så kan alkohol nydes bagefter.

Priser

Du kan finde prisen på en specifik event eller happening på dets side. Ring eller mail gerne!

UK:     Book live drawing events with visual artist Lotte Kjoeller 

vARTe Exhibitionhall

Location: vARTe Exhibitionhall

Location: vARTe Exhibitionhall

Location: vARTe Exhibitionhall

Location: vARTe Exhibitionhall

Bookevents with visual artist Lotte Kjoeller 

Now you have the opportunity to learn to draw  according to a living model in just a few hours. You get through all the basic techniques while you draw and discover completely new and artistic sides of yourself. An event is an activity that is not too expensive for you to hire from a real artist, and then I will come to your party or event and entertain you - or you will come to my place.

 

As a visual artist, I go to events, bachelor parties, groups and thats like with events. These events have students with both men and women, both small and large teams, but it is often the same sex draws together - but it is not a requirement. You have the place and I come with materials and the model. I meet the individual student at the level they have, and my goal is that everyone gets at least one good drawing back home. You do not need to have drown before. You draw and I teach.

 

Large room for the event can be provided for a fee:

Absolutely fantastic beautiful room with artistic history on Frederiksgade 8 and with a view of the Marble Church in Copenhagen can be obtained for events with Lotte Kjøller.

Not suitable for people with walking difficulties.

It costs dKK 800 for 1 event.

Dkk 2500 kr in deposit you get back after good behavior in the room.

personal experience

2016-2021: I worked with events for Evendo.com in many years.

 

I have made events for many, but my custemers was etc:

 Køge Skitsesamling, The Danish Handball National Team http://www.dhf.dk/Landshold/dame-a-landsholdet, the Danish fashion designer Henrik Vipskov: http://www.henrikvibskov.com/, Nivågaardsamlingen www.nivaagaard.dk, The School of Architecture in Copenhagen www.arkitektskolen.com,  vARTe Exhibitionhall www.varte.dk and the photographers Barry Pringle fra South Africa http://www.barry-pringle.com/ and Esben Fog http://www.esben-fog.dk/ as well as many private eg bachelorette parties for diverse tasks.

we speak english

Lotte Kjoeller speaks english well

Corona restictions

I and my models will be corona vaccinated!

and we require at least a corona attest for each participant in the group!

 

- to protect each other as much as possible!

Rules

It is okay to bring a glass of wine for the students in the group, but no more as it affects students' ability to draw.

At bachelor parties, the event is therefore placed as the first of the day. Then alcohol can be enjoyed afterwards.

Prices

You can find the price of a special event on its site.

Contact me for more information

Fill the form to contact me for more information

or contact me by mail: Lk@Lk-kunst.dk

 

Location: Frederiksgade 8

UP:

Mit lokale ligger Frederiksgade 8 i København

My lokation is locaded here Frederiksgade 8 in Copenhagen

 

LEFT:

Stort lokale til eventen kan skaffes mod betaling:

Helt fantastisk smukt lokale med kunstnerisk historie på Frederiksgade 8 (som ses her til venstre) og med udsigt over Marmorkirken i København kan skaffes til events med Lotte Kjøller.

Egner sig ikke til gangbesværede.

Det koster 800 kr for 1 event.

2500 kr i depositum man får tilbage efter god opførsel i lokalet.

 

UK:

Large room for the event can be provided for a fee:

Absolutely fantastic beautiful room with artistic history on Frederiksgade 8 and with a view of the Marble Church in Copenhagen can be obtained for events with Lotte Kjøller.

Not suitable for people with walking difficulties.

It costs dKK 800 for 1 event.

Dkk 2500 kr in deposit you get back after good behavior in the room.

share

Create Your Own Website With Webador